Integritetspolicy

Webbplatsens adress är: https://mondokommunikation.se. Sidan drivs och ägs av Susanne Spicar, susanne.spicar@mondokommunikation.se.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR JAG IN OCH VARFÖR?

När du fyller i ett kontaktformulär ger du mig tillgång till denna information så att jag kan besvara din förfrågan och hjälpa dig vidare.

ANVÄNDER SIDAN COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sidan skapar och sparar i din dator. Endast jag kan få tillgång till filen. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när de skickas (i inställningarna till din webbläsare finns en vägledning). Om ni avvisar cookies kan resultatet bli att ni inte kan använda vissa delar av sajten och att ni inte erhåller personlig information.

Du kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan du kontrollera tredjepartscookies genom optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

HUR ANALYSERAR JAG TRAFIKEN TILL HEMSIDAN?

Sidan använder Google för att mäta trafiken på webbplatsen. Vid ditt första besök på sidan har du möjlighet att godkänna cookies eller inte.

Google har sin egen integritetspolicy (länk). Om du inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök deras opt-out sida.

HUR LÄNGE SPARAR JAG DIN INFORMATION?

E-postar du mig i ett ärende behåller jag denna information så länge det krävs för att fullgöra mitt avtalade ansvar och ge dig erforderlig support.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU TILL DIN INFORMATION?

Du kan begära utdrag av dina uppgifter och verifiera den information jag har om dig.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av din information för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för mig som hindrar mig från att omedelbart radera delar av din information. Dessa skyldigheter härrör från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftning. Jag blockerar då den information som jag är skyldig att spara från att kunna användas för andra syften än att uppfylla mina legala skyldigheter.

HUR HANTERAR JAG PERSONLIG INFORMATION?

Jag delar inte med mig av personuppgifter till andra parter. Jag varken säljer, byter, eller överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper mig att driva min hemsida, bedriva min verksamhet eller ge service till er, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

Jag vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Jag kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om jag är skyldig att göra det enligt lag eller om ni har godkänt att jag gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

HUR HANTERAR JAG DATASÄKERHETEN?

Jag vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda er information. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan din dator och webbplatsen är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till de systemen kan få tillgång till dessa.

Jag följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med mig. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen överföring av information på internet är 100 procent säker. Jag eftersträvar att använda accepterade affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men jag kan aldrig garantera full säkerhet.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Har du några frågor angående dataskyddet och hur jag hanterar er säkerhet och era rättigheter, kontakta Mondo Kommunikation, susanne.spicar@mondokommunikation.se.

Har Mondo inte gjort tillräckligt, vänligen kontakta Datainspektionen, tel 08-657 61 00, eller via email
datainspektionen@datainspektionen.se.

Mondo Kommunikation
Susanne Spicar

Tel +46 705 19 56 00
susanne.spicar@mondokommunikation.se

Fakturaadress:
Mondo Kommunikation AB
Prostens väg 21, 441 60 Alingsås

Org.nr. 559237-5058

Mondo Kommunikation
Susanne Spicar

Tel +46 705 19 56 00
susanne.spicar@mondokommunikation.se

Fakturaadress:
Mondo Kommunikation AB
Prostens väg 21, 441 60 Alingsås

Org.nr. 559237-5058