Mondos
kundsamarbeten

Kommunikation som ger effekt.
Det är vårt gemensamma mål.
Låt oss tänka ut något bra tillsammans.

AF Gruppen

Företagsfamilj som växer snabbt i Sverige

Mondo ansvarar för AF Gruppens kommunikation i Sverige i ett helhetsuppdrag. Uppdraget omfattar rådgivning och tjänster inom kommunikation, varumärke och PR, internt och externt.

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, anläggningar och kommersiella fastigheter samt utvecklar egna projekt. AF arbetar nära kunderna i små, entreprenörsdrivna enheter som samtidigt är en del av en stark koncern. 800 medarbetare i sju svenska bolag omsätter närmare 3 700 MSEK.

AF Gruppen
Koncentra

Koncentra Verkstads AB

Förvärvar och utvecklar framgångsrika bolag

Mondo har bistått Koncentra med PR-aktiviteter i samband med företagsförvärv: mediestrategi, pressmaterial, pressbearbetning och Q&A för att förbereda och underlätta kontakten med media.

Industrigruppen Koncentra gör långsiktiga förvärv av framgångsrika bolag inom verkstadsindustrin. Gruppens mål är att öka förvärvstakten och göra minst ett förvärv om året i norra Europa.

Koncentra omsätter ca 1 400 MSEK och har drygt 750 medarbetare i Sverige, Finland, Estland, Frankrike, Tjeckien och Kina.

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Forskar för en hållbar transportsektor

Mondo tar fram texter som ska användas i f3:s påverkansarbete för att nå ut med projektresultaten till rätt målgrupper och få dem att använda resultaten som underlag för beslut.

f3 bidrar med bästa tillgängliga kunskap till industri, myndigheter och politik i arbetet med att ställa om till en fossilfri transportsektor.

Ett tjugotal forskningsprojekt bedrivs inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, som finansieras av Energimyndigheten och f3.

f3

AF Gruppen

Företagsfamilj som växer snabbt i Sverige

Mondo ansvarar för AF Gruppens kommunikation i Sverige i ett helhetsuppdrag. Uppdraget omfattar rådgivning och tjänster inom kommunikation, varumärke och PR, internt och externt.

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, anläggningar och kommersiella fastigheter samt utvecklar egna projekt. AF arbetar nära kunderna i små, entreprenörsdrivna enheter som samtidigt är en del av en stark koncern. 800 medarbetare i sju svenska bolag omsätter närmare 3 700 MSEK.

Koncentra Verkstads AB

Förvärvar och utvecklar framgångsrika bolag

Mondo har bistått Koncentra med PR-aktiviteter i samband med företagsförvärv: mediestrategi, pressmaterial, pressbearbetning och Q&A för att förbereda och underlätta kontakten med media.

Industrigruppen Koncentra gör långsiktiga förvärv av framgångsrika bolag inom verkstadsindustrin. Gruppens mål är att öka förvärvstakten och göra minst ett förvärv om året i norra Europa.

Koncentra omsätter ca 1 400 MSEK och har drygt 750 medarbetare i Sverige, Finland, Estland, Frankrike, Tjeckien och Kina.

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Forskar för en hållbar transportsektor

Mondo tar fram texter som ska användas i f3:s påverkansarbete för att nå ut med projektresultaten till rätt målgrupper och få dem att använda resultaten som underlag för beslut.

f3 bidrar med bästa tillgängliga kunskap till industri, myndigheter och politik i arbetet med att ställa om till en fossilfri transportsektor.

Ett tjugotal forskningsprojekt bedrivs inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, som finansieras av Energimyndigheten och f3.