Vad är du bäst på?
Jag lyssnar.

Mondo gör dig synlig

Tillsammans tar vi fram kommunikation som får
genomslag överallt där kunden möter ditt varumärke.

Varumärke

Ett varumärke som är äkta i alla kontakter skapar starka band till dina kunder och övriga intressenter. Varumärket hjälper dig också att utveckla ditt erbjudande och att rekrytera rätt medarbetare.

Mondo har lång erfarenhet av att processleda varumärkesutveckling som får genomslag på alla kontaktytor – i ord, i bild och i det mänskliga mötet.

Texter

Journalistiska texter, pressreleaser, inlägg på sociala medier, webbinnehåll, forskningskommunikation, filmmanus eller copytexter – vad behöver du?

Mondo skriver för ett brett spann av kunder, med vitt skilda stilgrepp och inom olika ämnen. Det blir bra och användbart.

PR

Hur kan de värden som ditt företag skapar hjälpa andra? Svaret leder fram till intressanta vinklar, rätt aktiviteter och givande samarbeten.

Mondo har rötterna i journalistiken och vet hur man skapar engagerande innehåll som jackar in i tidens viktiga frågor. Mondo modererar också debatter och seminarier och leder workshops och event.

Medierelationer

Så kul att du ringer! Tänk att känna den tryggheten i kontakten med media. Det är fullt möjligt med goda förberedelser och träning.

Mondo lär dig förstå medielogiken, formulera dina budskap och svara på journalistens frågor, allt i syfte att skapa bra och ömsesidiga medierelationer.

Varumärke

Ett varumärke som är äkta i alla kontakter skapar starka band till dina kunder och övriga intressenter. Varumärket hjälper dig också att utveckla ditt erbjudande och att rekrytera rätt medarbetare.

Mondo har lång erfarenhet av att processleda varumärkesutveckling som får genomslag på alla kontaktytor – i ord, i bild och i det mänskliga mötet.

Texter

Journalistiska texter, pressreleaser, inlägg på sociala medier, webbinnehåll, forskningskommunikation, filmmanus eller copytexter – vad behöver du?

Mondo skriver för ett brett spann av kunder, med vitt skilda stilgrepp och inom olika ämnen. Det blir bra och användbart.

PR

Hur kan de värden som ditt företag skapar hjälpa andra framåt? Svaret på frågan leder fram till intressanta vinklar, rätt aktiviteter och givande samarbeten.

Mondo har sina rötter i journalistiken och vet hur man skapar engagerande innehåll som jackar in i den aktuella agendan och i tidens viktiga frågor. Mondo modererar också debatter och seminarier och leder workshops och event.

Medierelationer

Så kul att du ringer! Tänk att känna den tryggheten i kontakten med media. Det är fullt möjligt med goda förberedelser och träning.

Mondo lär dig förstå medielogiken, formulera dina budskap och svara på journalistens frågor, allt i syfte att skapa bra och ömsesidiga medierelationer.

Allt du behöver finns hos Mondo

Mondo samarbetar med utvalda formgivare, fotografer, filmare, animatörer och webbyråer. Enkelt, smidigt och tryggt för dig som beställare.

Formgivning
Josefin Herolf
Illustration & Grafisk form
Foto
Fotograf Marie Ullnert
Film
Grandios
Film
Språng Kommunikation
Animeringar och grafik
Patrick Brucker
Webbplatser
Johan Linder Communication